Published on September 17, 2018. Grey Beadboard Kitchen Backsplash. Luxury wainscoting backsplash kitchen 2019 best wet bar, liz marie: beadboard backsplash. Kitchens chunky gray kitchen island white kitchen. Kitchenisty.